YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Kontakty

Sídlo spolku

YMCA Setkání
Talichova 53
623 00 Brno
IČ: 26531135 DIČ: CZ26531135
(tuto adresu používejte prosím na faktury vystavované našemu spolku)

Statutární zástupci

Mgr. Miloš Vyleťal - předseda (ymca@setkani.org)
Josef Kvapil - místopředseda

Bankovní účty

2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Kancelář programu Manželská setkání

Markéta Zelinková
Teyschlova 14
632 00 Brno
telefon: 777 131 575
e-mail: kancelar@setkani.org
Facebook: facebook.com/manzelska.setkani.org

Kancelář pro ostatní programy spolku

YMCA Setkání, Miloš a Gita Vyleťalovi
Pivovarská 3, Krnov 794 01
telefon : 731 625 615; 731 625 616
e-mail: ymca@setkani.org

Redakce časopisu Manželák

Jiří Trávníček 
Jurkovičova 19, 638 00 Brno
telefon: 776 803 874
email: manzelak@setkani.org

Dům setkání

Dolní Albeřice 1
542 26 Horní Maršov
správce: Josef Náprstek;
telefon: 736 537 122
email: dum@setkani.org
Facebook: facebook.com/dum.setkani.org

Vedoucí Domu setkání:
Luboš a Ivana Živnůstkovi
ivana.zivnustkova@seznam.cz
777 340 065

Další kontakty

webové stránky: www.setkani.org , www.setkani.ymca.cz

Martin Šmídek, 1.7.2004
Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké
zatížení serveru